Fermuar fiyatları gümrük vergisi

Fermuar fiyatları ülkemizde ne kadar zamlanacak?

Bitmiş fermuar ithalatında ek vergi vardı. Şimdi hammaddeye de ek vergi geldi. Üstelik ek vergi, ürün fiyatı bazında belirlendi. Bu yöntem, Çin’de düşük fatura kestirip ek vergi yükünü azaltma çabalarını beraberinde getirebilir.

Fermuar ithalatına getirilen ek gümrük vergisi kilogram bazlı revize edilirse kaçakçılık önlenir sektörümüz yurt dışında rekabet avantajı elde eder.
Ülkemizde bu alanda yatırımların da önü açılmış olacaktır.


15.12.2020tarihi itibari ile Çin’den ithal edilen fermuar aksam ve parçalarına aynı zamanda da gümrükleme ve kargo işlemlerine getirilen zamlardan dolayı, tüm fermuar tiplerinde(metal fermuar,kemik fermuar,polyester-naylon fermuar) %25 civarında fiyatlarda artış beklenmektedir.


Güncellenen fermuar fiyatları ile ilgili bilgi almak için iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ürünlerimiz;
Metal Fermuar
Çanta Fermuar
Naylon Fermuarlar


Fermuar İthalatı Anti-Damping Tebliği

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 4 – (1) 12/3/2005 tarihli ve 25753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2005/7) ile ÇHC menşeli 9607.11 ve 9607.19 GTP’lifermuarlar”ın ithalatında 3 ABD Doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önlem yürütülen NGGS sonucunda 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/29) ile uzatılmıştır.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Bu kapsamda, bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla yerli üreticileri temsilen Ece ve Fermaş tarafından yapılan ve Afa, Emr, Esmaş, İnci, Roza, Sude ve Titbaş tarafından desteklenen başvuru üzerine, 28/10/2015 tarihli ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/46) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ve 20 nci maddesi çerçevesinde, başvuru sahibi Ece ve Fermaş ile başvuruyu destekleyen Afa, Emr, Esmaş, İnci, Roza, Sude ve Titbaş firmalarının, YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, bu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır. Diğer taraftan, bunların dışında da yerli üreticilerin bulunduğu bilinmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için 13,73 ABD Doları/kg seviyesinde damping miktarı tespit edilmiştir.

Resmi gazetede yayınlanan tebliğnin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161102-12.htm